เครื่องบันทึก avtech

 • AVT204 AVTECH

  เครื่องบันทึกภาพ AVTECH รุ่น AVT204 ระบบ HDTVI FullHD 1080P ประกัน 2ปีเต็ม โดย Avtech Thailand

  รองรับ ฮาร์ดดิส   2 ลูก ( ลูกละ 4TB )

  รองรับ กล้องวงจรปิด (ระบบ HDCCTV) 4 กล้อง

  รองรับรูปแบบการบันทึก  1080P / 720P / QHD / FRAME / FIELD / CIF

  รองรับ ช่องต่อออกจอภาพ แบบ BNC / VGA / HDMI

  ความสามารถเด่น  push video

  รองรับระบบ PUSH STATUS และ PUSH VIDEO

  แจ้งเตือนผ่าน App Eagleeyes ทันที เมื่อมีผู้บุกรุก และมีเหตุการผิดปกติ ขึ้นกับระบบ กล้องวงจรปิด เช่น ภาพหาย, ถูกตัดสายสัญญาณ, ฮาดดิสถูกทำลาย พัง, ฟอร์แมตฮาร์ดดิส, เข้าระบบจาก internet  และอีกมากมาย

 • AVT208 เครื่องบันทึก AVTECH 8ช่อง

  เครื่องบันทึกภาพ AVTECH รุ่น AVT208 ระบบ HDTVI FullHD 1080P

  ประกัน 2ปีเต็ม โดย Avtech Thailand

  รองรับ ฮาร์ดดิส   3 ลูก ( ลูกละ 4TB )

  รองรับ กล้องวงจรปิด (ระบบ HDCCTV) 4 กล้อง รองรับรูปแบบการบันทึก  1080P / 720P / QHD / FRAME / FIELD / CIF

  รองรับ ช่องต่อออกจอภาพ แบบ BNC / VGA / HDMI

  ความสามารถเด่น

   push video

  รองรับระบบ PUSH STATUS และ PUSH VIDEO แจ้งเตือนผ่าน App Eagleeyes ทันที เมื่อมีผู้บุกรุก และมีเหตุการผิดปกติ ขึ้นกับระบบ กล้องวงจรปิด เช่น ภาพหาย, ถูกตัดสายสัญญาณ, ฮาดดิสถูกทำลาย พัง, ฟอร์แมตฮาร์ดดิส, เข้าระบบจาก internet  และอีกมากมาย

 • DG1008 AVTECH

  เครื่องบันทึกภาพ AVTECH HD CCTV DVR รุ่น DG1008

  รองรับ Harddisk     2 HDDs

  รองรับกล้อง   8  กล้อง

  รองรับการบันทึกแบบ  1080P / 720P / QHD / FRAME / FIELD / CIF

  รองรับพอร์ต ออกจอ   BNC / VGA / HDMI

  คุณลักษณะเด่น  push status avtech

 • DG1016 AVTECH

  เครื่องบันทึกภาพ AVTECH HD CCTV DVR 16 ช่อง

  รองรับ Harddisk     3 HDDs

  รองรับกล้อง   16  กล้อง

  รองรับการบันทึกแบบ  1080P / 720P / QHD / FRAME / FIELD / CIF

  รองรับพอร์ต ออกจอ   BNC / VGA / HDMI

  คุณลักษณะเด่น  push status avtech